Založ si blog

Proč pan Kravčík nikdy nedokáže spravit globální klima

Čas od času nás pan Michal Kravčík obšťastní svou scestnou teorií o tom, že hlavní příčinou změn klimatu nejsou emise skleníkových plynů, jak tvrdí klimatologové, ale vysušování půdy a omezování výparu. Tak se na jeho teorii trochu podívejme z pohledu fyziky atmosféry.

Na úvod trochu nutné teorie: Zanedbáme-li toky energie z atmosféry do půdy a z půdy do atmosféry, pak je teorie pana Kravčíka založena na faktu, že na povrchu absorbovaná sluneční energie ve formě slunečního záření se může měnit buď na zjevné teplo (to se pak projevuje teplotou vzduchu) nebo se spotřebuje na výpar vody – tzv. latentní teplo (projevuje se obsahem vodní páry ve vzduchu). K výparu vody a její přeměně na vodní páru je totiž třeba určitá energie, konkrétně pro vodu za normální teploty je to cca 2,5 MJ/kg.

Platí ovšem zákon zachování energie. Zjednodušeně to tedy můžeme zapsat jako E = Z + L, kde E je množství povrchem absorbované energie ve formě slunečního záření, Z je zjevné teplo, související s teplotou vzduchu a L je latentní teplo výparu, související s množstvím vypařené vody.

Vyjádřeno slovy – sluneční energie, absorbovaná zemským povrchem, se spotřebovává na zvyšování teploty vzduchu (zjevné teplo) a na výpar vody (latentní teplo). Čím více vody se vypaří, tím více energie se spotřebuje na latentní teplo výparu, tím méně zbývá na zjevné teplo a tím menší je také zvýšení teploty vzduchu. Naopak, čím méně vody se vypaří, tím méně energie se transformuje na latentní teplo, více zbývá na zjevné teplo a tedy na zvýšení teploty vzduchu. Vlhký vzduch, obsahující toto latentní teplo, stoupá vzhůru, kde vodní pára kondenzuje zpět na vodu a latentní teplo uvolňuje. Takto uvolněná tepelná energie je pak vyzářena do kosmu ve formě infračerveného (tepelného) záření. Tímto procesem se tedy část tepelné energie přenáší od povrchu do vyšších vrstev atmosféry a z nich do kosmu. Nic víc, nic míň…

Na tom založil pan Kravčík svou teorii. Ano, až sem má pravdu a lokálně to tak funguje. Odvod vody, například kanalizací nebo melioračními opatřeními na zemědělské půdě, lokálně vede k vysušování povrchů, tím k omezování výparu a jeho důsledkem je lokální zvýšení teploty vzduchu. Je to ostatně jeden z faktorů (i když ne jediný), které vedou ke vzniku tzv. tepleného ostrova města. Každopádně je třeba zdůraznit, že jde o lokální vliv.

Pak ale udělal pan Kravčík zásadní chybu: omezování výparu vody prohlásil za příčinu oteplování a klimatických změn v globálním měřítku. A začal slibovat, že udržením vody v krajině (v tzv. malém vodním cyklu) je možné vyřešit nejen oteplování, ale kdeco. A pro jistotu hned globálně. Posuďte sami:

Kravčík prostě slíbí cokoli. Zažehná bezpečnostní krizi, zabrání globálnímu kolapsu, zajistí globální bezpečnost, zajistí stamiliony pracovních příležitostí, znormalizuje počasí, za 10 let výrazně ochladí klima,… Hezky se to čte, až na to, že to všechno jsou jen populistické sliby, nic víc…

Klimatický systém je ale v zásadě systém fyzikální a jeho chování se dá popsat řadou fyzikálních zákonů. Předpokládejme ale na chvíli, že má pan Kravčík pravdu a zkusme se podívat, co by se v atmosféře muselo stát, pokud by globální oteplování bylo opravdu způsobeno vysušováním zemského povrchu a omezováním výparu vody, jak tvrdí. Zdůrazňuji, že všechno, co budu uvádět dále, jsou jen a jen fyzikálně zdůvodněné a naprosto logické důsledky omezení výparu podle Kravčíkovy teorie:

  1. K oteplení by nedošlo nad oceánem, ale pouze nad kontinenty. K vysušování totiž může docházet pouze nad kontinenty. Na oceánu je samozřejmě vody pořád dost a o nějakém omezení výparu tam tedy nemůže být řeč. Přitom oceán tvoří většinu (70%) zemského povrchu a procesy nad oceánem jsou tedy v klimatickém systému jasně dominantní.
  2. Oteplení by bylo největší v nejhustěji zalidněných průmyslových a zemědělských oblastech, kde dochází k největšímu vysušování. Nejmenší by naopak bylo v oblastech řídce obydlených nebo neobydlených, kde k vysušování dochází v podstatně menší míře nebo nedochází vůbec. Logické a jednoduché. Čím menší hustota obyvatel, průmyslová a zemědělská činnost, tím menší omezení výparu a tím menší oteplení.
  3. V zimě je výpar minimální, takže ho skoro nelze omezovat. Není z čeho. V létě je naopak výpar největší a v té době ho lze také nejvíce omezit. V zimě by tedy oteplování mělo být minimální, v létě daleko větší.
  4. Omezení výparu by muselo mít za následek snížení obsahu vodní páry ve vzduchu, tedy snížení specifické vlhkosti (obsah vodní páry v 1 kg vlhkého vzduchu). To je naprosto jasné. Když se méně vody vypaří z povrchu, musí být ve vzduchu i méně vodní páry.
  5. Latentní teplo, vzniklé při výparu vody, stoupá s vodní parou atmosférou do jejích vyšších vrstev (střední a horní troposféra), kde vodní pára kondenzuje zpět na vodu, uvolňuje latentní teplo a tento proces zvyšuje teplotu vzduchu. Za rovnovážného stavu se však přibližně stejné množství energie z těchto vrstev atmosféry vyzáří do kosmu v podobě infračerveného záření, takže energetická bilance těchto vrstev je vyrovnaná. Pokud by ale došlo při povrchu ke snížení výparu, snížil by se i tok latentního tepla do vyšších vrstev atmosféry a ty by se logicky musely začít ochlazovat (ztráta energie infračerveným vyzařováním není tímto procesem nijak dotčena).

 

No a teď se můžeme podívat, co se v atmosféře skutečně děje:

Ad 1) K oteplování ve skutečnosti dochází nejen nad kontinenty, ale i nad oceány, jak jasně ukazují grafy z NASA/GISS. To je ovšem v rozporu s teorií pana Kravčíka. Leda by vysvětlil, k jakému lidmi způsobenému omezování výparu a vysušování dochází na oceánu.

Vývoj teploty nad pevninou a oceánem. NASA/GISS

 

Ad 2) K největšímu oteplování dochází prakticky v nejméně osídlených oblastech, konkrétně v severních polárních oblastech. Říká se tomu Arctic Amplification a pěkný text o tomto jevu je na stránkách Nasa Earth Observatory (https://earthobservatory.nasa.gov/images/81214/arctic-amplification). Arctic Amplification je snadno vysvětlitelné jako důsledek růstu koncentrací skleníkových plynů, je ale v příkrém rozporu s teorií pana Kravčíka. Jak je možné, že největší oteplení je v oblastech, které jsou nejméně osídlené a kde prakticky nedochází k omezování výparu? Ostatně sám pan Kravčík potvrdil, že k oteplování by mělo docházet hlavně v oblastech, kde dochází i k největšímu poškozování krajiny: „Klimatická zmena prebieha. Nie však globálne,  ale regionálne v závislosti od stavu poškodenia krajiny zadržiavať dažďovú vodu vplyvom „pečatenia“ zemského povrchu v tom ktorom regióne.“ (https://blogy.hnonline.sk/michal-kravcik/fatalny-omyl-vedcov-o-pricine-klimatickej-zmeny). Realita je ale úplně jiná. Nejvíce se nám otepluje prakticky nejméně osídlená a nejméně vysušovaná Arktida. Umí to pan Kravčík vysvětlit?

Nárůst teplot v období 2000-2009 oproti období 1951-1980. NASA Earth Observatory

 

Ad 3) Skutečnost je taková, že v zimě je rychlost oteplování větší, než v letní polovině roku. Dokládají to i grafy pozemních a satelitních měření např. na https://skepticalscience.com/print.php?n=474. Realita je opět dobře vysvětlitelná jako důsledek růstu koncentrací skleníkových plynů, ale teorie pana Kravčíka je s těmito daty v jasném rozporu. Pan Kravčík by měl vysvětlit, jak je možné, že minimální omezení výparu v zimě způsobí větší oteplení, než daleko větší omezení výparu v létě.

Vývoj letních a zimních teplot na severní polokouli podle dat z Climatic Research Unit, University of East Anglia

 

Ad 4) Opět něco, s čím je teorie pana Kravčíka v jasném rozporu. Specifická vlhkost atmosféry totiž neklesá, ale roste. A jak je vidět na následujícím grafu, vývoj velice dobře odpovídá černé křivce, která popisuje vývoj teploty. Vztah je jasný. Při vyšší teplotě vyšší specifická vlhkost, při nižší teplotě nižší specifická vlhkost. Přitom teorie pana Kravčíka předpokládá naprostý opak: při vyšší vlhkosti nižší teplotu, při nižší vlhkosti vyšší teplotu. Navíc obsah vodní páry v atmosféře dlouhodobě neklesá, jak by předpokládala Kravčíkova teorie, ale naopak roste. Je to tedy všechno zcela opačně, než předpokládá teorie pana Kravčíka. Tady by měl pan Kravčík vysvětlit, jak je možné, že při menším výparu roste obsah vodní páry ve vzduchu. Bližší informace třeba na https://tamino.wordpress.com/2010/08/08/urban-wet-island/.

Tři rekonstrukce vývoje specifické vlhkosti atmosféry a vývoj teploty (černě).

Dai 2006, Recent Climatology, Variability, and Trends in Global Surface Humidity, J. Climate, 19, 3589-3606
Willett et al. 2008, Recent changes in surface humidity: development of the HadCRUH dataset, J. Clim..21, 5364:5383
Berry & Kent, 2009, A New Air-Sea Interaction Gridded Dataset from ICOADS with Uncertainty Estimates, Bulletin of the American Meteorological Society, 90(5), 645-656 (DOI: 10.1175/2008BAMS2639.1)

 

Ad 5) Grafy americké NOAA (např. na https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-references/faq/global-warming.php) jasně ukazují, že k oteplování dochází nejen při povrchu, ale i ve střední a horní troposféře, tedy ve všech hladinách, kde dochází i ke kondenzaci vodní páry a uvolňování latentního tepla. To je ovšem další rozpor s teorií pana Kravčíka. Podle jeho teorie by se totiž muselo minimálně ve střední a horní troposféře ochlazovat. To by byl jasný důsledek omezení výparu. Je to logické. Pokud je menší výpar, je v atmosféře méně vodní páry, tedy i méně latentního tepla. Je ho tedy i méně transportováno do vyšších vrstev atmosféry, méně tepla se uvolní při kondenzaci vodní páry a to musí vést k ochlazení těch vrstev. Proč se děje pravý opak a ty vrstvy se ohřívají, to by měl vysvětlit pan Kravčík. Problém je tu v tom, že teorie pana Kravčíka by uměla vysvětlit jen přerozdělení tepelné energie v rámci troposféry (oteplení při zemi, ochlazení ve vyšších vrstvách). Ale to, co se ve skutečnosti děje, není jen přerozdělení tepelné energie, je to navyšování celkového obsahu tepelné energie v troposféře, při kterém dochází k oteplování ve všech hladinách. To ale teorie pana Kravčíka vysvětlit neumí.

Vývoj teplot vzduchu při povrchu, ve spodní troposféře, střední a horní troposféře a v nižší stratosféře

 

Tak to máme pět procesů v atmosféře, které se ve skutečnosti vyvíjejí úplně jinak, než jak by se musely vyvíjet, kdyby měl pan Kravčík pravdu. A další by se našly. Je přitom úplně jedno, jestli to pan Kravčík chápe nebo ne, jestli tomu rozumí nebo nerozumí. Realita je jen jedna a fyzika je krásná v tom, že nejde okecat. Přitom všech těch 5 jevů, které jsou v rozporu s teorií pana Kravčíka, lze snadno a fyzikálně korektně vysvětlit jako důsledek růstu koncentrací skleníkově aktivních plynů v atmosféře.

Kravčíkova teorie, že globální oteplování je způsobeno vysušováním krajiny, je tedy nesmyslná, protože jasně odporuje měřením. A shoda s měřením je jedním ze základních kritérií správnosti každé teorie. Důkazy chybnosti Kravčíkovy teorie jsou velice jasné, jednoduché, zcela logické a fyzikálně zdůvodněné.

Za normálních podmínek by měl tyto rozpory vysvětlit pan Kravčík. Dokládat správnost teorie by měl vždy její autor. Pochybuji ale, že by se o to pan Kravčík jen pokusil. Už několikrát jsem zkoušel ho k tomu přimět. Marně. Vždycky nakonec odpověděl něco v tom smyslu, že není odborník a že je na odbornících, aby ty rozpory vysvětlili. A jako správný zbabělec statečně odmítl dále diskutovat.

Právě proto jsem napsal tento článek. A dělám v něm právě to, co po mě pan Kravčík už tolikrát chtěl – vysvětluju rozpory mezi realitou a jeho teorií. Ty rozpory jsou naprosto evidentní a nepřehlédnutelné. Fyzika se ale nijak ohnout nedá, takže teorii pana Kravčíka do shody s fyzikou a s měřeními nedostane nikdo. Existuje pak už jen jedno jediné vysvětlení: Kravčíkova teorie o vysušování krajiny jako příčině globálních změn klimatu je chybná a je v rozporu s měřením. Člověk s minimální znalostí fyziky atmosféry by ty rozpory viděl. Kravčík je zřejmě nevidí nebo vidět nechce. Jen slibuje nesplnitelné a tím mate lidi. Ale žádná teorie, která je v takovémto rozporu s realitou, nemá šanci na to, aby byla uznána za správnou.

Chápu, občas se stane, že někdo nepozná své meze. Zvlášť když je ještě stižen mesiášským komplexem, myslí si, že zachrání celý svět. Chápu i to, že pan Kravčík toho o fyzice atmosféry moc neví. Není to meteorolog ani klimatolog, je to stavař. Nicméně každý člověk by měl mít v sobě tolik sebekritiky, aby si přiznal, že prostě jsou věci, na které nestačí a na které nemá. A aby je dokázal poznat. Ale když stavař, nedotčený fyzikou atmosféry, fušuje do klimatologie, může to dopadnout jen jedním způsobem: zesměšní se a bude působit jako diletant.

Obojí se panu Kravčíkovi daří více než dobře.

Kde začínají Kravčíkovy omyly?

24.09.2019

Dlouho jsem přemýšlel, kde se vlastně vzal ten Kravčíkův omyl o příčinách změn klimatu. Ono to začalo neznalostí a nevzdělaností, pokračovalo přes populismus, manipulátorství a neschopnost viac »

Pan Kravčík svou teorii neumí doložit

17.09.2019

Máme zase úterý a nic nového. Pan Kravčík si stále hloupě nabíhá na vidle, stále mi dává dost příležitostí k tomu, abych ukázal jeho skutečně velice hrubé chyby. A abych ukázal, že viac »

Další trapné neznalosti pana Kravčíka

10.09.2019

Máme zase úterý a zdá se, že pan Kravčík nakonec přeci jen zaujal pozici mrtvého brouka. Je jeho strach z diskuse tak velký, že ani nedokáže (nebo snad nechce) bránit a obhajovat své názory??? viac »

spravodlivosť, váhy, kniha, kladivko

Situácia na Okresnom súde Bratislava I kritická. Môže za to Kočnerova Threema

24.02.2020 18:25

Okresný súd prišiel o niekoľkých sudcov.

Katherine Johnsonová

Vo veku 101 rokov zomrela fenomenálna matematička Katherine Johnsonová

24.02.2020 18:14

Johnsonová bola jedným z tzv. "počítačov", ktorých úlohou bol manuálny výpočet štartovacích okien, trajektórií rakiet a obletov Zeme pre NASA.

Počasie, 25. 2. 2020

Teploty prekvapia, vietor a dážď už ani nie

24.02.2020 18:08

Počasie bude premenlivé, líšiť sa bude podľa toho, či ste na juhu alebo na severe. Ako bude?

družba

Bratislava chce zveľadiť parky, hradby, fontány aj zeleň

24.02.2020 17:25

Magistrát chce tento rok tiež opravovať viac ciest, chodníkov a verejných priestorov aj zlepšiť osvetlenie.

Ladislav Metelka

Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. (Jan Werich)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 13525x
Priemerná čítanosť článkov: 1503x

Autor blogu

Kategórie