Další trapné neznalosti pana Kravčíka

10. septembra 2019, Ladislav Metelka, Nezaradené

Máme zase úterý a zdá se, že pan Kravčík nakonec přeci jen zaujal pozici mrtvého brouka. Je jeho strach z diskuse tak velký, že ani nedokáže (nebo snad nechce) bránit a obhajovat své názory??? Asi ano. Ale nevadí, materiálů mám pořád dost…

Pan Kravčík se vždycky velice zlobí, když ho někdo obviní z toho, že se nevyzná v atmosférických procesech. Přitom sám by rád poučoval a z nevzdělanosti obviňoval  kdekoho. Ale jeho legrační teorie o fungování atmosféry nejsou nic nového a hodně vypovídají o jeho skutečné „odbornosti“. Pojďme se podívat trochu do Kravčíkovy historie.

Tak např. v roce 2006 pan Kravčík tvrdil: „Všeobecne sa tvrdí, že vyššie uvedené problémy sú spôsobené klimatickou zmenou, ako dôsledok rozkladu ozónovej vrstvy v stratosfére voľnými atómami brómu a chrómu priemyselným znečistením“ (http://www.changenet.sk/index.stm?section=forum&x=201900 nebo https://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/voda-pre-globalne-ochladzovanie-zeme).

Kde pan Kravčík tuhle informaci vzal, to je záhada. V té době už totiž bylo dávno jasné, že za klimatické změny jsou zodpovědné především emise skleníkových plynů, nehledě na to, že ozonová vrstva už byla v té době na počátku své regenerace. To jsou ale detaily proti komickému tvrzení pana Kravčíka, že poškozování ozonové vrstvy způsobuje bróm a chrom. Ano, čtete dobře, chrom. Ve skutečnosti se ale ten prvek, který je zodpovědný za poškozování ozonové vrstvy, nejmenuje chrom, ale chlór. Chrom je kov, chlór je plyn. Ale, jak se říká, „… holínky nebo hodinky, to je jedno, obojí se natahuje…“. To pan Kravčík zase jen někde něco špatně slyšel. Nebo si to špatně zapamatoval. Když už tomu, pane Kravčíku, nerozumíte, tak alespoň lépe poslouchejte. Takhle se plést v naprostých základech a ještě to zveřejnit, to je opravdu velice trapné.…

Aby toho nebylo málo, z toho samého zdroje je i další perla pana Kravčíka: „Produkciu ozónu má na svedomí fotochemická reakcia, tzv. fotolýza, ktorá vplyvom slnečného žiarenia rozkladá vodu na kyslík a vodík.“. Větší meteorologickou blbost byste opravdu těžko hledali. Kravčík totiž zjevně nemá ani tušení, jak a kde ozon vzniká. Tak prostě plácne nějaký nesmysl, který ho zrovna napadne a vydává ho za realitu. Možná ta slova vypadají učeně, je to ale celé totální nsmysl. I kdyby to s tou fotolýzou byla pravda, výsledkem je pořád jen vodík a kyslík. Ne ozon. Ale ona to pravda není ani omylem. Ozon totiž vzniká především ve stratosféře, ve výškách 20-30 km, a to fotochemickou reakcí, působením ultrafialového slunečního záření s vlnovou délkou pod 240 nanometrů na molekuly kyslíku. Pro lepší pochopení – obrázky máte třeba na http://www.theozonehole.com/ozonecreation.htm. Také to není nic nového. Je to poznatek starý mnoho desítek let. Ale žádná fotolýza vody, nic takového. Kde jste tu blbinu našel, pane Kravčíku? Nebo jste ji rovnou sám vymyslel?

Nikdo, kdo tuší alespoň základní věci o procesech, které probíhají v atmosféře, by takové nesmysly v životě nemohl napsat. Pan Kravčík je ale takový „odborník“ na atmosféru, že opravdu netuší ani ty základy. A ještě to veřejně prezentuje. „Zasvěceně“  píše i o věcech, o kterých nemá ani páru. A čertí se, když s ním někdo nesouhlasí. To jsou jeho metody.

Prostě – Kravčíkovo diletantství v plné kráse.